ฝันว่าฟันหลุด ฝันว่าฟันหัก

ทํานายฝัน > ฝันว่าฟันหลุด ฝันว่าฟันหัก


ฝันว่าฟันหลุด ฝันว่าฟันหัก

ความฝัน ฝันว่าฟันหลุด ฝันว่าฟันหัก คำทำนายฝัน

ฝันว่าฟันบนหลุด ทายว่า จะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายบิดา
ฝันว่าฟันล่างหลุด ทายว่า จะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างมารดา
ฝันว่ามีฟันงอกขึ้นใหม่ ทายว่า จะมีคนมาขออาศัยในบ้าน ไม่ค่อยดีนัก

ทํานายฝัน น่าสนใจ